Assalamualaikum WBT. Pusat Alumni & Khidmat Kerjaya UniKL dengan kerjasama Persatuan Alumni, Universiti Kuala Lumpur ingin menjemput warga kerja, pelajar dan alumni ke Majlis Bacaan Yassin bagi mendoakan kesejahteraan Saudara Mohd Firdaus Abul Azim (John) alumni BNS UniKL. Bacaan yassin akan berlangsung pada:🗓 5 Jun 2022 (Ahad) 7.45 malam (selepas solat Maghrib) Microsoft TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ2ZTRkYzQtNWUzNy00ZmY4LWE5MTAtNzIwZWMyYTZjNjMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259c53902-8bf9-40c0-a6af-ff68bb705ee5%22%2c%22Oid%22%3a%22b76a39e6-5987-4c9b-b3c4-84abe983c700%22%7dKehadiran warga kerja dan alumni UniKL amatlah dihargai.